Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: TN3

Nederlands voor Inburgeraars: NT2 - Nederlands leren, Participeren en Branch-gerichte Taalboosts

Nederlands voor Inburgeraars: NT2 - Nederlands leren, Participeren en Branch-gerichte Taalboosts
Cursuscode: TN3

NEDERLANDS LEREN & PARTICIPEREN

MET BRANCHE-GERICHTE TAALBOOSTS

NEDERLANDS VOOR INBURGERAARS

> met praktijkopdrachten
middenin de maatschappij

> met taalboosts voor ONA, VCA
competenties, veiligheid, gezondheid, milieu,
techniek, bouw, zorg, horeca, administratie, groen

>>lesaanbod per uur; lesaanbod in modules van 30 - 100 uur<<
>>lesaanbod compleet inburgeringstraject van 400 uur<<

-- vraag om meer aanbod informatie bij Harriët Macdaniel--

 

Voor statushouders die inburgeren op A2-niveau, heeft docent en opleider Harriët Macdaniel een unieke en zeer effectieve lesmethode ontwikkeld.  De statushouders leren Nederlands en participeren tegelijkertijd in de samenleving. De didactiek van de methode, de leslocatie (De Sterrentuin) en de contacten van de LVU respectievelijk van Harriët Macdaniel maken dit mogelijk.

De didactiek gaat uit van functioneel leren door doen. De cursisten leren Nederlands daar waar de taal daadwerkelijk nodig is: in de praktijk. Dus in de Nederlandse samenleving. De cursisten krijgen opdrachten om te handelen in, om en buiten De Sterrentuin. Daarmee zijn de cursisten ook in beweging, wat het leren vergemakkelijkt.

Functioneel leren door doen betekent ook: leren in het hier en nu. Voor de doelgroep van groot belang: het voorkomt of ondervangt probleemsituaties die kunnen ontstaan door verschillen in cultuur, leerattitude, belastbaarheid & concentratievermogen.

De cursisten benoemen alles wat ze doen hardop, in volledige zinnen. Zij leren zelf zinnen correct opbouwen, waarna zij deze correcte zinnen vele malen herhalen. Het cursusaanbod loopt van tweewoordzinnen, via zinnen met 4, 5 of 6 zinsdelen, naar samengestelde zinnen die vereist zijn voor de inburgeringsexamens op A2-niveau. Alle 2000 woorden die actief gekend moeten worden voor de examens, worden gebruikt.

In de methode staan meer dan 100 opdrachten beschreven. De opdrachten lopen uiteen van koffie verzorgen, boeken lenen bij de bibliotheek, kranten wegbrengen, boodschappen doen tot schilderijen ophangen, tuinbladeren aanharken en fiets repareren. Alles wordt gedaan voor wie dat wenst.

Voorbeelden van zinnen die tevens de praktijk illustreren:

Ik zit.
Ik sta.
Ik loop.
Ik heet …
Ik loop op straat.
Ik pak het kopje.
Ik wil een brood.
Ik ben op school.
Ik ga met de lift.
Wanneer begint de les?
Wilt u koffie of wilt u thee?
Ik geef het kopje aan die mevrouw.
Mag ik deze broek passen?
Waar kunnen wij afspreken?
Waar zal ik uw schilderij ophangen?
Zal ik de bladeren in uw tuin nu opruimen?
Ik kan uw fietsketting om twee uur  maken in De Sterrentuin.
Voor hoeveel personen moet ik de tafel dekken voor het feestje?
Als u het tafelkleed pakt, haal ik de stoelen en zet ze rond de tafel.
Ik vul de ONA-kaarten in omdat mijn klantmanager dat van mij vraagt.

Naast ik-gerichte zinnen komen natuurlijk ook zinnen met andere grammaticale onderwerpen aan bod.

De contacten voor de opdrachten zijn van tevoren door de LVU en Harriët Macdaniel geregeld.

De opdrachten zijn verdeeld  over de vier sectoren: techniek,  groen, administratie, zorg/welzijn, overeenkomstig de indeling van het VMBO.  Deze indeling maakt inzichtelijk waar de voorkeuren en mogelijkheden liggen van een statushouder voor beroep, vrijwilligerswerk of studie. Met de indeling wordt ingespeeld op ONA: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.  De cursist krijgt in de cursus zo veel mogelijk vakjargon voor het vakgebied van zijn interesse (branche-gerelateerde taalboost).  Eveneens krijgt hij  al een voorbereiding op de begrippenlijst van VCA (voor veiligheid, gezondheid en milieu).

De docenten houden de ontwikkelingen van de statushouder bij op afvinklijsten.

In contact met anderen is een goede uitspraak van het Nederlands onontbeerlijk. Klank en intonatie worden ritmisch geoefend op muziek, en uitgesproken in gedichten en liedjes. Lezen en schrijven komen in de cursus aan bod voor zover dit nodig is. Grammaticale begrippen worden in de cursus niet genoemd.

Van de cursisten wordt geëist dat zij in de lessen actief meedoen en actief praten.

Van de docenten wordt geëist dat zij in metataal het Nederlands kunnen analyseren. Ze kunnen uitstekend taal- en redekundig ontleden. Ze begrijpen de leermoeilijkheden van een analytische taal in vergelijking met niet-analytische talen. Ze kennen tot in de kleinste details de eigenaardigheden van het Nederlands - eigenaardigheden die nooit uitgelegd hoeven worden aan wie Nederlands als moedertaal heeft.  En de docenten zijn pedagogisch en didactisch zeer vaardig. Toegerust met al deze inzichten, kennis en kunde zijn de docenten in staat elke cursist op elk moment een passend lesaanbod te bieden.

Belangstellenden kunnen tot een week voor aanvang van de cursus een email sturen naar de docent: harrietmacdaniel@ziggo.nl. Per omgaande wordt een mail teruggestuurd met een uitnodiging voor een kennismakinggesprek van maximaal 20 minuten. Op basis van dit gesprek wordt besloten tot deelname aan de cursus.

 

Dinsdag 15 januari 2019
33 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 13:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 1,250,00
Mw.
13:00 - 16:00
Locatie: Volksuniversiteit Leiderdorp (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >