Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: TN42

Nederlands / Dutch B1+B2; voorbereiding NT2-staatsexamens I en II

Nederlands / Dutch B1+B2; voorbereiding NT2-staatsexamens I en II
Cursuscode: TN42

Deze cursus bereidt voor op de NT2-staatsexamens 1 en 2.

Bij aanvang van de cursus beheerst de cursist het Nederlands minstens op low-intermediate level (A2++): de cursist kan zich mondeling en schriftelijk redden in alledaagse situaties, heeft een woordenschat van ca. 2000 woorden, en kan de meest gangbare werkwoorden vervoegen in alle ‘getallen & tijden’ (1e, 2e, 3e, persoon ev. of m.v. & tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd).

De cursus traint de mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands op B1- en B2-niveau.

Er wordt veel geoefend met examens uit eerdere jaren. Er zullen tips en trucs gegeven worden om de examens zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.  Veel aandacht wordt besteed aan het Nederlandse idioom waarmee teksten worden geanalyseerd of opgebouwd. Dit idioom en de betekenis ervan is doorgaans geheel onbekend voor buitenlanders.  Simpelweg de Nederlandse woorden vertalen naar de eigen moedertaal, geeft niet de betekenissen die bedoeld worden.  In de examens wordt het idioom gehanteerd. Ontbreekt de kennis ervan dan zijn opdrachten en vragen niet te begrijpen.

Leren en doen

Van de cursisten wordt verlangd dat zij actief meedoen in de lessen en actief thuis werken. Veel oefenexamens zijn te lang om in de lessen te lezen. Het lezen van de teksten moet regelmatig thuis  gebeuren. Ook schrijfopdrachten zullen tot het huiswerk behoren. De cursist moet bereid zijn minimaal 4 uur per week aan huiswerk te besteden.

Lesmateriaal:
Lesmateriaal wordt in de lessen uitgedeeld. Het materiaal kost € 20,-, af te rekenen met de docent.
Advies voor studieboeken wordt in de lessen gegeven.

Donderdag 17 januari 2019
13 lessen van 2 uur aanvangstijd 13:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 250,00
Mw. drs. H.I. (Harriët) Macdaniel
13:00 - 15:00
Locatie: Pluspunt (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
drs. H.I. (Harriët) Macdaniel
drs. H.I. (Harriët) Macdaniel
Harriët Macdaniel is na het behalen van haar doctoraal Nederlands gaan werken als beleidsmedewerker bij universiteiten (afdeling onderzoek) en gemeenten (afdeling onderwijs). Na de geboortes van haar drie kinderen werkte ze docent, opleider en ontwikkelaar. Lange tijd was ze verbonden aan de PABO. Sinds vele jaren werkt ze als consultant in de familie-BV van waaruit zij o.a. internationale onderwijsprogramma???s beoordeelde ter verkrijging van miljoenen euro???s EU-subsidie, en verrijkte ze het Nederlandse onderwijs met kwaliteitsinstrumenten. Daartoe bleef ze als docent actief op de werkvloer en gaf ze les aan scholieren (op alle niveaus: van zeer moeilijk lerend tot en met vwo), aan studenten (van vele richtingen binnen het MBO en het HBO), en aan volwassenen met een taalachterstand. De laatste jaren heeft ze zich toegelegd op beleid, didactiek en ontwikkeling van de Inburgering in het algemeen & het leren van Nederlands in het bijzonder. Haar onderwijscredo luidt: FUNCTIONEEL LEREN door DOEN.