Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: TE5b

English: Conversation at Intermediate level 1

English: Conversation at Intermediate level 1
Cursuscode: TE5b

In deze cursus krijgt u de gelegenheid om Engels te spreken: u oefent met het houden van gesprekken, een mening te verwoorden tijdens niet al te moeilijke discussies en rollenspelen en u leert wat u in verschillende situaties het beste kunt zeggen. De onderwerpen die aan bod komen, worden zo veel mogelijk afgestemd op de interesses van de deelnemers. De cursus is bedoeld voor mensen die zich aardig verstaanbaar kunnen maken en een redelijke woordenschat hebben. U kunt deze cursus volgen als u ongeveer het Intermediate niveau heeft.

U hoeft voor deze cursus geen lesmateriaal aan te schaffen: eventueel materiaal wordt door de docent beschikbaar gesteld. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt ter voorbereiding op de les een korte tekst te lezen (huiswerk).

Conversation at Intermediate level 1a

This course gives you a chance to speak English, to practise dialogues, to take part in fairly easy discussions and role-plays, and to learn what to say in various situations. Students who wish to join should have a reasonable knowledge of English. You could attend this course if you have a (pre-)Intermediate level.

You do not need to buy any books: any material will be made available through your tutor. You may be asked to read a short article prior to the lesson, by way of homework.

Donderdag 17 januari 2019
14 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 202,00
Mw. dr. E. (Eli) ten Lohuis
Boek: geen (klik hier voor meer informatie)
13:30 - 15:00
Locatie: Pluspunt (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
dr. E. (Eli) ten Lohuis
dr. E. (Eli) ten Lohuis
Eli ten Lohuis studeerde Engelse taal - en letterkunde aan de universiteiten van Leiden en van Durham (Engeland). In 2003 promoveerde zij in Leiden op een onderzoek over Joods-Amerikaanse l iteratuur. Ze geeft sinds haar afstuderen in 1986 (met lesbevoegdheid) met veel plezier en enthousiasme les aan allerlei soorten cursisten, op verschillende niveaus. Daarnaast werkt ze als beëdigd vertaalster en tekstredacteur.