Volksuniversiteit Leiderdorp
Cursuscode: TNB1c

Dutch 1 as a second language for post-beginners B1c

Dutch 1 as a second language for post-beginners B1c
Cursuscode: TNB1c

This course builds on the results of last year’s course Dutch as a second language , but is also accessible for educated adults who already have some knowledge of the Dutch language (vocabulary and grammar). This course aims at a level comparable with NT2 level B1. Speaking exercises are still the main ingredient but you will also learn to read, understand and produce more complex texts, based on situations in the areas of work, school and traveling. Participants in this course should have a basic understanding of the grammar of their native language and should take into account several hours of homework each week. In order to join this course you will have to contact the teacher for an intake by mail.

 You will receive formation about the text book after your subscription.

 Deze cursus bouwt voort op de resultaten van de cursus Dutch as a second language die vorig jaar gegeven is, maar is ook toegankelijk voor volwassenen die al enige kennis van het Nederlands hebben. De cursus is gericht op het bereiken van een niveau vergelijkbaar met NT2-niveau B1. U gaat verder met het leren lezen, schrijven en spreken van het Nederlands. U doet grammatica-oefeningen en breidt uw woordenschat uit, waarbij er aandacht blijft voor uitspraak, communicatie en Nederlandse cultuur. Het doel is om Nederlands te leren spreken en begrijpen in  praktische situaties op het gebied van werk, school en reizen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de basisgrammatica van hun moedertaal goed beheersen. Ze moeten rekening houden met enkele uren huiswerk per week. Om deze cursus te volgen is een intake via de mail met de docent gewenst.

Informatie over het aan te schaffen boek volgt na uw inschrijving.

Donderdag 31 mei 2018
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 9:15 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 135,00
Mw. H.I. (Harriët) Macdaniel
Boek: De Sprong (van NT2-niveau A2 tot B1) (klik hier voor meer informatie)
9:15 - 11:15
Locatie: 'De Sterrentuin' (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
H.I. (Harriët) Macdaniel
H.I. (Harriët) Macdaniel
Harriët Macdaniel is neerlandicus en onderwijskundige. Als docent taaldidactiek leidt zij leerkrachten op. Als docent Nederlands geeft zij les aan scholieren, studenten en kinderen met een taalachterstand. Zij is ook gespecialiseerd in NT2 en geeft les aan anderstalige volwassenen met zeer uiteenlopende achtergronden en leerbehoeften. Tevens traint zijn NT2-docenten en taalvrijwilligers. In haar lessen zorgt zij er altijd voor dat iedereen op passende wijze actief kan leren.