Over ons

Er is nog zoveel leuks te leren!

Dat is het motto dat de Volksuniversiteit Leiderdorp heeft gekozen. De Stichting Volksuniversiteit Leiderdorp stelt zich ten doel de inwoners van Leiderdorp en naaste omgeving mogelijkheden te bieden zich algemeen te ontwikkelen en te vormen. Zij doet dit door het organiseren van cursussen en andere activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creatieve ontwikkeling.

De LVU is een organisatie die zich richt op de non formele volwasseneneducatie. Activiteiten, waarbij het opdoen van kennis, vaardigheden en het onder leiding ontplooien van creatieve vaardigheden centraal staan.Het sociale aspect is belangrijk, maar komt altijd op de tweede plaats. Tijdens cursussen ontstaan vaak vriendenkringen.
De LVU bevordert het intact blijven van dergelijke kringen d.m.v. de mogelijkheid tot voorinschrijven.

De Volksuniversiteit Leiderdorp is lid van Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

De volgende vrijwilligers zijn actief voor de LVU:

voorzitter: Emil Broesterhuizen
secretaris: Jan Smelt
penningmeester: Henk Koster
2e penningmeester: Hans Kievit
bestuurslid: Rob Kuin
bureaumanager: Monique Caspers

Bernard 'tHooft
Janny van der Hoogt
Rob Jager
Leo van Leeuwen
Evan Kievit
Prisca Kievit
Frederike Kroes
Mariël Lavrijsen
Ria Vermeulen-Polman
Joachim van Wijk

 

Hoofdlijnen Beleidsplan

De Stichting stelt zich ten doel dat inwoners van haar plaats van vestiging en naaste omgeving de mogelijkheid t bieden zich verder te ontwikkelen en te vormen, waarbij zij zich onafhankelijk opstelt.
De LVU tracht door het aanbieden van cursussen voldoende cursisten te motiveren en daardoor cursussen rendabel te maken en wel zodanig dat  minimaal het break even point wordt bereikt

Bezoldiging Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd.

RSIN-nummer

RSIN nummer: 009927244