Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: ML11

Rondom de Oude Rijnmond - landschap en bewoning in de vroege middeleeuwen

Rondom de Oude Rijnmond - landschap en bewoning in de vroege middeleeuwen
Cursuscode: ML11

De afgelopen jaren is door onderzoek en opgravingen veel meer bekend geworden over nederzettingen uit de vroege middeleeuwen in de Oude Rijnstreek. De vondsten maken duidelijk dat na het wegvallen van het Romeinse gezag de bevolking in het kustgebied sterk achteruit ging. Pas tegen het jaar 500 nam de bewoning weer toe. 
Opgegraven nederzettingen laten een wereld zien die in contact stond met zowel het Frankische centrale rivierengebied, de rest van het Friese kustgebied en de Angelsaksische wereld aan de overkant van de Noordzee. Een belangrijke factor voor deze uitwisseling van ideeën, mensen en goederen was de gunstige ligging aan de Oude Rijn, die toen nog een belangrijke transportader was. Een belangrijke fase in de ontwikkeling van het gebied brak aan na de inlijving bij het Frankische Rijk in de loop van de 8e eeuw.

Woensdag 30 januari 2019
1 lezing van 1,5 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 9,50
Dhr. M.F.P. (Menno) Dijkstra
19:30 - 21:00
Locatie: Volksuniversiteit Leiderdorp (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving nog open >
M.F.P. (Menno) Dijkstra
M.F.P. (Menno) Dijkstra
Arno Verhoeven is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde over het aardewerk, de kammen en de munten uit Leiderdorp. Op de UvA doceert hij over uiteenlopende onderwerpen zoals landelijke nederzettingen, vroege steden en handel in de middeleeuwen.