Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: M10

Leiderdorpers in de 80-jarige oorlog

Leiderdorpers in de 80-jarige oorlog
Cursuscode: M10

In november 2019 komt het boek ‘Leiderdorp in de Tachtigjarige Oorlog – schetsen van een dorpssamenleving’ uit. Het boek is geschreven door enkele inwoners van Leiderdorp, deelnemers van een cursus van de Volksuniversiteit Leiderdorp, aangevuld met twee anderen die hun sporen op het gebied van de Leiderdorpse geschiedenis hebben verdiend. De leiding en eindredactie berust bij Dick E.H. de Boer, emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis.

Het onderwerp, Leiderdorp in de 80-jarige oorlog, weerspiegelt de huidige, brede aandacht voor de Tachtigjarige Oorlog, de aankoop van Leiderdorp als ‘stadsheerlijkheid’ door Leiden als spiegel van de discussie over eventuele annexatie in onze tijd, èn de groeiende interesse in ‘petite histoire’, het leven van alledag, in de dorpssamenlevingen van het verleden.

De auteurs hebben geprobeerd de Leiderdorpse samenleving in beeld te brengen ruwweg vanaf het Beleg van Leiden tot aan de vrede van Münster (1648). Dat beeld wordt opgebouwd door van steenbakkerij tot school, van kerk tot kroeg, van bevolking tot bestuur de Leiderdorpers, hun dagelijkse beslommeringen, verdriet en vertier in beeld te brengen. Ook schetst het boek hoe uit een door de oorlog beschadigde gemeenschap, verdeeld over twee kernen (Kerkbuurt en Doeskwartier), een nieuwe samenleving ontstond. En het laat zien hoe Leiderdorp enerzijds gebied aan Leiden kwijtraakte, maar anderzijds inwendig groeide.

Deze geschiedschrijving is mogelijk doordat een voor een dorpssamenleving uniek rijk archiefmateriaal overgeleverd is, dat nog nooit is gebruikt voor het schetsen van een zo rijk geschakeerd en zo intiem beeld. Het beeld van de bevolking als zodanig is vooral opgehangen aan de ‘volkstelling’ van 1622, die als bijlage ion het boek is opgenomen. Die vermeldt van huis tot huis de bewoners en hun kinderen en hun eventuele armoede. Het boek wordt rijk voorzien van beeldmateriaal en bevat ook kaders als een soort ‘geschreven portretjes’, met anekdotes die de Leiderdorpers van die tijd tot leven brengen.

Op woensdag 13 november (20.00 uur) biedt Dick de Boer in een besloten bijeenkomst het eerste exemplaar van het boek, “Leiderdorpers in de Tachtigjarige Oorlog”, aan aan de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw Laila Driessen-Jansen. 

De LVU programmeert een lezingenserie gebaseerd op het boek. Deze bestaat uit 4 bijeenkomsten, die ieder bestaan uit twee duolezingen van ieder 45 minuten (plus gelegenheid tot vragen stellen), daartussen een pauze (koffie/thee). Locatie: Theaterzaal Sterrentuin of Splinterlaan 156 (grote zaal).

 • Donderdag 28 november 2019, 20.00 – 22.00 uur
  - Dick de Boer: Een samenleving in beweging: van dorp naar stadsheerlijkheid
  - Emil Broesterhuizen: Mannen, vrouwen en kinderen van Leiderdorp: wonen, leven, werken

 • Donderdag 12 december 2019, 20.00 – 22.00 uur
  - Dick de Boer: Touwtrekken om de Leiderdorpse kerk
  - Dick de Boer: Naar school in Leiderdorp

 • Donderdag 9 januari 2020, 20.00 – 22.00 uur
  - Willem Hovestreydt: Het Huis ter Does en zijn bewoners
  - Hans Endhoven: Een Leiderdorpse ondernemer: steenmanager Verdoes

 • Donderdag 23 januari 2020, 20.00 – 22.00 uur
  - Edward Sodderland: Herbergen, tappers en herbergiers
  - Dick de Boer en Willem Hovestreydt: Loterij, rederijkerij en andere cultuur

 

Donderdag 28 november 2019
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 20:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 50,00
Dhr. Team o.l.v. Dick de Boer
20:00 - 22:00
Locatie: Volksuniversiteit Leiderdorp (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
Team o.l.v. Dick de Boer
Team o.l.v. Dick de Boer