Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: ML13

Duolezing 4 Plaatsen van cultuur en plezier

Duolezing 4 Plaatsen van cultuur en plezier
Cursuscode: ML13

Edward Sodderland: Herbergen, tappers en herbergiers
Leiderdorp kende een levendig geheel van herbergen en tapperijen. Het sociale leven van het dorp speelde zich in belangrijke mate daar af. Met name rond de Doesbrug, kruispunt van water- en landwegen, vond men herbergen, op iedere hoek van de Lage Rijndijk (nu: Hoofdstraat) aan weerszijden van de Does. Twee van deze kroegen hadden een kaatsbaan. In een van de herbergen werd gedurende vele jaren recht gesproken en kwamen bestuurderen in vergadering bijeen. Herbergen hadden collectebussen die een voortdurende stroom van bijdragen voor kerk en armen opleverden. Niet alleen uit transactieoverzichten, maar bijvoorbeeld ook uit rechterlijke uitspraken zijn interessante en soms ook kleurrijke beelden van de 17e eeuwse horeca te halen, waarover in deze lezing wordt verteld.

Dick de Boer en Willem Hovestreydt: Loterij, rederijkerij en andere cultuur

In de 16e en 17e eeuw waren op veel plaatsen rederijkerskamers opgericht, waarin burgers en boeren zich als amateurs bezig konden houden met dicht- en liedkunst en met toneel en declamatie. Zo ook in Leiderdorp, waar in 1563 en na een langdurige onderbreking opnieuw in 1616 ‘De Patiëntiebloem’ werd opgericht (dit vereiste overigens de instemming van de Leidse vroedschap). Het overgebleven materiaal levert interessante verhalen op over deze verre voorloper van Theater Toverlei.
Beroemd is ook de grote Leidse loterij van 1596, waaraan meer dan 100 Leiderdorpers deelnamen. Mensen kochten loten (in totaal ruim 280.000) en dienden daarbij een rijm in te leveren. Bij de trekking werden alle loten getrokken en alle rijmspreuken voorgelezen, ook als er geen prijs op viel, hetgeen 52 dagen lang continu doorging. In de lezing wordt enkele Leiderdorpse prijswinnaars en rijmspreuken belicht. De lezing schenkt ook aandacht aan enkele beroemde zeeschilders die aan de Rijndijk hun atelier hadden.

Donderdag 23 januari 2020
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 13,50
Dhr. E.W. (Edward) Sodderland, Dhr. prof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer, Dhr. W. (Willem) Hovestreydt
20:00 - 22:00
Locatie: Volksuniversiteit Leiderdorp (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
E.W. (Edward) Sodderland
E.W. (Edward) Sodderland
Edward Sodderland werkte tot zijn pensionering als cognitief gedragstherapeut bij GGZ Leiden. Daarnaast studeerde hij geschiedenis aan de universiteit van Leiden en publiceerde hij enkele artikelen in het Leids Jaarboekje over de geschiedenis van zijn woonplaats Leiderdorp.
prof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer
prof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer
Dick de Boer studeerde Geschiedenis en Nederlands aan de Leidse Universiteit. Hij werkte als onderzoeker, geschiedenisleraar en universitair docent in Leiden, tot hij in 1992 hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis werd in Groningen. Na zijn pensionering in 2011 is hij in Leiderdorp komen wonen. Hij publiceerde meer dan 200 boeken en artikelen en maakte tientallen TV-programma???s (o.a. voor de TELEACserie ???Verre Verwanten???).
W. (Willem) Hovestreydt
W. (Willem) Hovestreydt
Willem Hovestreydt studeerde Egyptologie en geschiedenis in Leiden. Hij was vele jaren als Egyptoloog in dienst bij het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten en de Universiteit Leiden en was Editor van de Annual Egyptological Bibliography. Ook nu, na zijn pensionering, is hij nog actief als adviseur bij opgravingen, onder meer van het graf van Ramses III.