Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: ML12

Duolezing 3 Ondernemers en kasteelheren

Duolezing 3 Ondernemers en kasteelheren
Cursuscode: ML12

Willem Hovestreydt: Het Huis ter Does en zijn bewoners
Huis ter Does is het enige van de zes Leiderdorpse kastelen waarvan, overigens met moeite, nog iets is aan te treffen, met name de cirkelvormige sporen van de slotgracht bij de bocht in de Achthovenerweg. Huis ter Does, gebouwd tegen het einde van de 13e eeuw, heeft sterk te lijden gehad van het beleg van Leiden, en toen Pieter van der Does, die op jonge leeftijd al zeer vooraanstaande publieke functies had verworven, het in 1591 kocht, liet hij het geheel restaureren. De rekeningen van deze bouw zijn volledig bewaard gebleven en maken een tamelijk nauwkeurige reconstructie van het kasteel mogelijk.

In zijn lezing gaat Willem Hovestreydt met name in op Pieter van der Does, zijn vrouw Philippa van Duvenvoirde en zijn dochter Hendrina, die het kasteel tot 1653 bewoonden.

Hans Endhoven: Een Leiderdorpse ondernemer: kalk- en steenmanager Verdoes
In economisch opzicht was Leiderdorp zeker niet onbelangrijk. Het was een zeer belangrijk centrum van tuinbouw en bovendien was er relatief veel industrie, met name steenbakkerijen (‘steenplaatsen’) en kalkbranderijen. Het beleg van Leiden en niet in de laatste plaats de voorbereidende kaalslag van een zone van bijna 2 kilometer betekenden een enorme slag. Het traag op gang komende herstel leidde tot nieuwe bloei van die takken van industrie. Cornelis Jacobsz Verdoes was ‘manager’, niet de eigenaar, van kalkbranderijen en steenplaatsen. De lezing van Hans Endhoven geeft een boeiend beeld van deze Leiderdorpse ondernemer.

 

Donderdag 9 januari 2020
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 13,50
Dhr. W. (Willem) Hovestreydt, Dhr. J.G. (Hans) Endhoven
20:00 - 22:00
Locatie: Volksuniversiteit Leiderdorp (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
W. (Willem) Hovestreydt
W. (Willem) Hovestreydt
Willem Hovestreydt studeerde Egyptologie en geschiedenis in Leiden. Hij was vele jaren als Egyptoloog in dienst bij het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten en de Universiteit Leiden en was Editor van de Annual Egyptological Bibliography. Ook nu, na zijn pensionering, is hij nog actief als adviseur bij opgravingen, onder meer van het graf van Ramses III.
J.G. (Hans) Endhoven
J.G. (Hans) Endhoven
Drs, J.G. (Hans) Endhoven (1944) was als organisatieadviseur werkzaam bij de Rijksuniversiteit Leiden en in het bedrijfsleven en bekleedde verschillende bestuursfuncties in historische en genealogische organisaties in Zuidholland. Hij publiceerde eerder over diverse onderwerpen, met name over de ontwikkeling van de tuinbouw. Thans houdt hij zich bezig met de geschiedenis van de steen- en kalkindustrie tot 1600 langs de Oude Rijn.