Lezingen

Mens en maatschappij

De schans van Valdez

Cursusnummer:
ML04
Merijn Tinga

Merijn Tinga

Cursusnummer:
M10
Levenstestament, erfenis en testament

...waarmee men te maken krijgt bij erfrecht en erfbelasting...

Lees meer
 • 1 lezing van 2 uur Toon details
  • 1: woensdag 11 okt 2023 - 19:30 – de Sterrentuin – 2.4
 • € 20,00
 • Erna Kortlang
 • de Sterrentuin Toon adres-info
  • meenemen Levenstestament

   Wij raden u aan pen en papier mee te nemen.

Jupiter en de kluizenaar

Jupiter en de kluizenaar

Cursusnummer:
ML03
Mens en maatschappij

De lezing “Nieuw licht op Leithon, het alle vroegste Leiderdorp” belicht het ontstaan van het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp en laat tevens zien hoe de bewoners van Leithon daar van de 6e tot in de 9e eeuw na Chr. woonden. 

Wie waren de bewoners van Leithon? Hoe zagen zij eruit en hoe kleedden zij zich? Hoe zag het landschap er 1300 jaar geleden uit? Hoe zagen hun woningen in deze nederzetting eruit? Wat verbouwden en aten zij? Waarvan leefden zij? Wat geloofden zij? En tot slot: welke factoren waren verantwoordelijk voor het plotselinge einde van Leithon?

De lezing gaat in op de spectaculaire resultaten van archeologische opgravingen die in 2013 onder leiding van het archeologisch team van de Universiteit van Amsterdam aan de Hoogmadenseweg in Leiderdorp plaatsvonden. Archeologen hebben daar, geholpen door studenten en Leiderdorpse vrijwilligers in de loop van 6 maanden meer dan 200.000 artefacten opgegraven.

Lees meer
Een vreemde huwelijksreis in 1370
Mens en maatschappij
Reis door het heelal!

Reis door het heelal!

Cursusnummer:
M60a
Mens en maatschappij

Leiderdorp in 1888

Cursusnummer:
ML07
De wereld van Albert Einstein - waarom tijd en zwaartekracht eigenlijk niet bestaan

Albert Einstein leerde ons 100 jaar geleden dat tijd relatief is en zwaartekracht eigenlijk niet bestaat. In deze lezing legt Theo van Es dat uit zónder gebruik te maken van ingewikkelde wiskunde. Ook het mysterieuze zwarte gat komt aan bod.

Lees meer
Kwantummechanica - het bizarre gedrag van atomen

Om het heelal te doorgronden moeten we de wereld van het kleine begrijpen. Het gaat om het bizarre gedrag van materie en energie op een niveau kleiner dan atomen, dat onder meer wordt bestudeerd in de gigantische Large

Lees meer
Met Emo naar Rome: Europa rond 1200 onder de microscoop
Chaostheorie

Chaostheorie

Cursusnummer:
M60d
De chaostheorie is een theorie over de enorme gevolgen die een heel kleine verandering op langere termijn kan
hebben.
Lees meer
Astronomische waarnemingen

Astronomische waarnemingen

Cursusnummer:
M60e

Alles wat wij kennen en zien, van onszelf tot de verste sterren, vormt maar 5 % van de materie in het heelal. De overige 95 % bestaat uit donkere energie en donkere materie

Lees meer