Cursusnummer:
ML17

Gandhi

Mens en maatschappij

Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op leven en denkwijze van Mahatma Gandhi, voor wie activisme, moreel gedrag en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.
In haar boek Gandhi, activist en spiritueel leider beschrijft zij hoe Gandhi zich ontwikkelde van een verlegen, gewone jongen tot de grote leider die op geweldloze wijze een onafhankelijkheidsstrijd voerde en in bredere zin onrecht bestreed. Waar in het boek vooral Gandhi’s rol ten aanzien van de sociaal-politieke gebeurtenissen in het publieke- en privédomein centraal stond, ligt in deze lezing de nadruk op de achtergronden, die Gandhi als persoon gevormd hebben.

 

Startdatum
Lesvorm