Cursusnummer:
ML06

De wederopbouw van Huis ter Does (1591-1598)

Mens en maatschappij

Het kasteel Huis ter Does is het enige van de zes verdwenen Leiderdorpse kastelen waarvan, overigens met moeite, nog iets zichtbaar is. De omtrekken van de slotgracht zijn nog te herkennen. Het kasteel lag vlak voor de tegenwoordige boerderij Doeshof (Ruigekade 1), maar werd omstreeks 1740 afgebroken.
Huis ter Does werd gebouwd tegen het einde van de 13e eeuw maar heeft sterk te lijden gehad van het beleg van Leiden. In 1591 werd het totaal vervallen gebouw gekocht door de admiraal Pieter van der Does, die tevens schout van Leiden en dijkgraaf van Rijnland was. Van der Does liet het gebouw grondig restaureren en verbouwen, een project dat bijna acht jaar duurde. De bouwrekeningen zijn volledig bewaard gebleven en maken een tamelijk nauwkeurige reconstructie van het kasteel mogelijk.

In zijn lezing gaat Willem Hovestreydt met name in op deze bouwgeschiedenis. Ook wordt aandacht besteed aan Pieter van der Does, zijn vrouw Philippa van Duvenvoirde en zijn dochter Hendrina, die het kasteel tot 1653 bewoonden.

Startdatum
Lesvorm