Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: K40

Programma Moderne architectuur 2018-2019

Programma Moderne architectuur 2018-2019
Cursuscode: K40

Programma Moderne Architectuur

Behoud, herstel en vernieuwing

In het Programma Moderne Architectuur van de LVU voor het seizoen 2018 – 2019 staat de ontwikkeling van enkele delen van het oude centrum van Leiden centraal. In die stadsdelen zijn om uiteenlopende redenen oude gebouwen min of meer recent ingrijpend verbouwd om ze geschikt te maken voor nieuw gebruik en ze aan de eisen van de moderne tijd aan te passen. Of ze werden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Stapsgewijs, soms in een bijna organisch proces, veranderen zulke stadsdelen van karakter en aangezicht.
De LVU organiseert in het voorjaar van 2019 een programma dat twee gebieden in de stad centraal stelt: het gebied dat door de kruitramp in 1807 werd getroffen en het gebied rond de Academie, de Hortus en de oude Sterrewacht. 
Als docenten zullen optreden: Jan van Iersel, Steven Menijn, Hans Ruijssenaars, Boudewijn Veldman en Fons Verheijen.

1. De kruitramp

Het gebied van Leiden dat in 1807 getroffen werd door de kruitramp, werd getooid met de namen ‘de Kleine Ruïne’ (aan de stadszijde van de Steenschuur) en ‘de Grote Ruïne’ (de overzijde van de Steenschuur). Het gebied is eigenlijk maar heel langzaam weer gevuld met gebouwen (en uiteraard het van der Werff park). Zo werd op de Kleine Ruïne in 1856 – 1859 het Kamerlingh Onnes Laboratorium gebouwd, dat zo’n halve eeuw later “het koudste plekje op aarde” werd. Tegenwoordig is het gebouw, na een zeer uitvoerige renovatie en verbouwing door Hans Ruijssenaars in 2004, in gebruik bij de Rechtenfaculteit. In 2008 werd het uitgeroepen tot het mooiste oude gebouw in Leiden dat een nieuwe functie had gekregen.In 1913 werd aan de Raamsteeg het nieuwe gebouw van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie geopend, de voorganger van Naturalis. In de tachtiger jaren werd het verbouwd en nadat in 1998 het nieuwe gebouw van Naturalis in gebruik werd genomen, kwam het leeg te staan. Inmiddels is het in gebruik als opslag- en magazijnruimten voor musea.In het gebied dat zwaar werd getroffen door de kruitramp staan nog meer interessante gebouwen, zoals de Lodewijkskerk, zwaar beschadigd door de kruitramp, maar herbouwd, en het voormalige politiebureau aan de Zonneveldstraat, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. Een heel bijzonder gebouw is de brandslangentoren, die is overgebleven van de brandweerkazerne. Na enige strijd met de gemeente is de toren aan de Langebrug, hoog en slank, behouden, en wordt deze omringd door nieuwgebouwde studentenappartementen.

Programma:
• donderdag 14 februari 2019 : Hoe de stad de 'kleine ruïne' de 'grote ruïne' benutte
• zaterdag 2 maart 2019: Het Kamerlingh Onnes gebouw
• donderdag 14 maart 2019: Voormalig Rijksmuseum Natuurlijke Historie

2. Sterren en planten

Het oude centrum van de wetenschap, met de Academie, de Hortus en de Sterrewacht, is de laatste jaren flink onderhanden genomen. Belangrijke gebouwen werden al dan niet voor nieuw gebruik verbouwd: de tropische kas van de Hortus, grondig gerenoveerd in 2016, en de Oude Sterrewacht, in 2011 opgeknapt. De Oude Sterrewacht wordt nu vooral gebruikt door de faculteit der rechten, maar bevat ook een astronomisch bezoekerscentrum. Maar ook het oude Botanisch Laboratorium werd verbouwd, in dit geval ten behoeve van de geesteswetenschappen; het heet sinds zomer 2017 P.J.Vethgebouw. Het Van der Klaauwlaboratorium voor zoölogie aan de Kaiserstraat, uit 1957 en in 2011 winnaar van de Jonge Leidse Monumentenprijs, werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw appartementengebouw en woonhuizen (‘Wonen aan de Sterrewacht’) en in de Kaiserstraat werd aan de ene zijde studentenkamers neergezet en aan de andere zijde de mensa.

Programma:
• vrijdag 29 maart 2019: P.J. Vethgebouw en Hortus
• vrijdag 12 april 2019: Oude Sterrewacht en Kaiserstraat

In de prijs is de toegang tot de Hortus niet inbegrepen. Deze bedraagt € 7,50 (Museumkaar: gratis).

Donderdag 14 februari 2019
5 lessen van 2 uur , elke 2 weken aanvangstijd 10:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 77,50
Dhr. prof. ir. A.P.J.M. (Fons) Verheijen, Dhr. ir. J.M. (Jan) van Iersel, Dhr. H. (Hans) Ruijssenaars, Dhr. B. (Boudewijn) Veldman, Dhr. S. (Steven) Menijn
10:30 - 12:30
Locaties: Sijthoff-Leiden, P.J. Vethgebouw, Sterrewacht (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving nog open >
prof. ir. A.P.J.M. (Fons) Verheijen
prof. ir. A.P.J.M. (Fons) Verheijen
Fons Verheijen is een Nederlands architect. Hij studeerde in 1975 cum laude af aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij was van 2000 tot 2008 op de faculteit Bouwkunde hoogleraar op de leerstoel Architectural Engineering. Verheijen is vooral bekend van grote werken als het Achmeagebouw in Leiden, winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam, The Wall in Utrecht en het archeologisch museum Huis van Hilde in Castricum.