Inschrijven

Aanmelden kan op de volgende manieren:

 • door op deze website het aanmeldingsformulier in te vullen;
 • per email (info@volksuniversiteitleiderdorp.nl);
 • schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier uit het programmaboekje
  te adresseren aan de LVU;
 • telefonisch bij het bureau van de LVU;
 • persoonlijk op het bureau van de LVU.

Inschrijving:

 • een inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld
 • bij aanmelding zonder gelijktijdige betaling volgt een voorlopige inschrijving (dit is niet vrijblijvend, zie onze algemene voorwaarden)
 • na ontvangst van het verschuldigde cursusbedrag of een éénmalige machtiging wordt een inschrijvingsbewijs verstrekt met vermelding van cursus, plaats en datum van de eerste les.

Overboeking:

 • Indien meer aanmeldingen worden ontvangen dan er plaatsten beschikbaar zijn worden de definitieve inschrijvingen in volgorde van binnenkomst geplaatst.

Betaling, Cursusvoorwaarden, Algemene voorwaarden, Klachtenregeling