Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: C81

Sumi-e Japanese Ink Brush Painting

Sumi-e Japanese Ink Brush Painting
Cursuscode: C81

Sumi-e is de traditionele Japanse manier om met inkt te schilderen. Het Japanse woord ‘sumi’ betekent zwarte inkt, en “e” betekent schildering. De schilderingen getekend met sumi worden in Japan in het algemeen ‘Suiboku-ga’ of ‘Sumi-e’ genoemd. In Sumi-e gebruikt u in beginsel alleen zwarte inkt, maar soms ook een klein beetje van andere pigmenten. Sumi-e met andere pigmenten heet spoecifiek Bokusaiga. Overigens gebruikt Sumi-e verschillende technieken voor het aanbrengen van schakeringen, schaduw, het overvloeien van kleuren, vervagen enz. Zulke technieken kunnen worden toegepast door de hoeveelheid water die aan de inkt wordt toegevoegd, te veranderen. In de cursus leert u vele basistechnieken door objecten af te beelden.

In Sumi-e is het gebruik van ruimte net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker dan de objecten. ‘De schoonheid van open ruimte’ is cruciaal, de open ruimte of ‘leegte’ completeert de schildering. Dit is een van de belangrijkste verschilpunten tussen Sumi-e en westerse werkwijzen. Sumi-e is een kunstvorm die diep geworteld is in Zen, die veel van de grondbeginselen van Zen die hun schoonheid in open ruimte vinden, belichaamt.
Iedere les heeft zijn eigen thema:

  • 3 februari 2021: Bamboe
  • 17 februari: Kip
  • 3 maart: Chrysant
  • 17 maart: Vis en kikker

De cursus staat open voor iedere belangstellende, gevorderd of beginner.

De cursus wordt gegeven in het Engels.

 

Sumi-e is the traditional Japanese ink brush painting. The Japanese word ‘sumi’ means black ink, and “e” means painting. The pictures drawn by Sumi are generally called ‘Suiboku-ga’ or ‘Sumi-e’ in Japan. Sumi-e basically uses only black ink but sometimes uses a little bit of other pigments as well. Sumi-e with other pigments is called Bokusaiga in particular. By the way, Sumi-e uses various techniques of gradation, shading, bleeding, blur and so on. Such techniques can be obtained through changing the amount of water added to the ink. At this time, you can learn many basic techniques of brush and lines through depicting things in the workshops.
In Sumi-e is using space is as important or perhaps more important than the objects. ‘The beauty of blank space’ is a crucial issue, the white space or ‘emptiness’ completes the painting. This point is one of the most different between Sumi-e and the western methods. Sumi-e is an art deeply rooted in Zen, embodying many of the tenets of the Zen finding beauty in blank space.
Each workshop has his own theme:

  • 3 February: Bamboo
  • 17 February: Chicken
  • 3 March: Chrysanthemum
  • 17 March: Fish & Frog

The course is open to everyone, advanced participants as well as beginners.
The course is taught in English.

Materials and utensils:
The teacher will provide you with rice paper (50 sheets), black ink, cup and dishes and an underlay, for which you will pay her about € 20. The teacher will lend you the brushes that you need for the course. 

 

Woensdag 3 maart 2021
4 lessen van 2 uur , elke 2 weken aanvangstijd 13:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 79,00
Mw. Y. (Yuka) Katamine
13:00 - 15:00
Locatie: Volksuniversiteit Leiderdorp (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Y. (Yuka) Katamine
Y. (Yuka) Katamine
Yuka Katamine, artistennaam: Yuka Kako, studeerde architectuur en stadsplanning aan de Tsukuba Universiteit. Zij is register-architect en ingenieur informatietechnologie. Zij beschikt novber een licentie van de Internationale Sumi-e Associatie om Sumi-e les te geven in Japan. Zij ontving verschillende prijzen voor haar Sumi-e werk, dat werd tentoongesteld in Tokyo (2018), Singapore (2017) en Parijs (2011).