Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Er is nog zoveel leuks te leren!

Dat is het motto dat de Volksuniversiteit Leiderdorp heeft gekozen. De Stichting Volksuniversiteit Leiderdorp stelt zich ten doel de inwoners van Leiderdorp en naaste omgeving mogelijkheden te bieden zich algemeen te ontwikkelen en te vormen. Zij doet dit door het organiseren van cursussen en andere activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creatieve ontwikkeling.

De LVU is een organisatie die zich richt op de non formele volwasseneneducatie. Activiteiten, waarbij het opdoen van kennis, vaardigheden en het onder leiding ontplooien van creatieve vaardigheden centraal staan.Het sociale aspect is belangrijk, maar komt altijd op de tweede plaats. Tijdens cursussen ontstaan vaak vriendenkringen.
De LVU bevordert het intact blijven van dergelijke kringen d.m.v. de mogelijkheid tot voorinschrijven.

De Volksuniversiteit Leiderdorp is lid van Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

De volgende vrijwilligers zijn actief voor de LVU:

voorzitter: Emil Broesterhuizen
secretaris: Jan Smelt
penningmeester: Henk Koster
2e penningmeester: Hans Kievit

Monique Caspers
Astrid Dijkhuizen
Bernard 't Hooft
Evan Kievit
Mariël Lavrijsen
Leo van Leeuwen
Gert Jan Muts
Gea de Rooij
Bianca Schutte
Carin Wanders
Jane Zuidema

Bureaumanager Monique CaspersHoofdlijnen Beleidsplan

De Stichting stelt zich ten doel dat inwoners van haar plaats van vestiging en naaste omgeving de mogelijkheid t bieden zich verder te ontwikkelen en te vormen, waarbij zij zich onafhankelijk opstelt.
De LVU tracht door het aanbieden van cursussen voldoende cursisten te motiveren en daardoor cursussen rendabel te maken en wel zodanig dat  minimaal het break even point wordt bereikt

Bezoldiging Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd.

RSIN-nummer

RSIN nummer: 009927244

Download de brochure 2021/2022

 

kaft 2020-2021
Hier kunt u ons 
programmaboekje 2021/2022
downloaden