Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen

Coronamededelingen

LVU schort cursusprogramma op

In verband met de corona-epidemie en de algemene maatregelen die zijn genomen om deze in te perken, heeft de LVU besloten het cursusprogramma in zijn geheel op te schorten tot en met voorlopig 31 maart a.s.

Dat betekent dat lopende cursussen tijdelijk stoppen en zullen worden hervat zodra dat mogelijk is. Eenmalige workshops en lezingen zullen, indien dat kan en de belangstelling ervoor voldoende is, worden verplaatst naar een latere datum. Daarover zullen degenen die zich al hebben aangemeld, tijdig op de hoogte worden gesteld.
Over lezingen, workshops en cursussen die plaatsvinden of beginnen ná 31 maart zullen wij u tijdig berichten.

U wordt later deze maand geïnformeerd over hoe wij willen omgaan met de reeds betaalde cursusgelden.

Het bureau van de LVU zal t/m 31 maart niet voortdurend bezet zijn.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u deze naar ons te mailen:

info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.